İhsan Çanakcı

PROJE

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve
Mevlevîlik Kültürü

TARİH

Kasım 2015

TASARIMCI

İhsan Çanakcı

Bugün bütün dünyanın “Rûmî” olarak tanıdığı Mevlânâ’nın asıl adı Muhammed, lakabı ise, Celâleddîn’dir. Rûmî mahlası ile tanınmasının sebebi ise, Anadolu’ya yerleşip burada yaşamış ve hayatının önemli bir kısmını burada geçirmiş olmasıdır… 

 

Mevlânân’nın yaşadığı dönemi, hayatını, mevlevilik kültürünü ve yaşamını anlatan bu kitabın editörlüğü Murat Özer tarafından yapılmıştır.